!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för reparationer och underhåll?

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader, yttertak och trapphus. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

 

Nedan följer en tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar (26§ - 32§). Om du saknar något i listan, kontakta din styrelse.

Detalj i bostaden

Brfs ansvar

Ditt ansvar

Anmärkningar

Balkong

 

 

 

Målning av golv och insidan på fronterna

 

X

 

Odlingslådor

 

X

Det är endast tillåtet att hänga odlingslådor på insidan av räcket.

Målning av utsida tak, front
och skärm

X

 

 

 

 

 

 

Ytterdörr

 

 

 

Invändig ytbehandling av dörrblad, karm och foder

 

X

 

Utvändig ytbehandling av dörrblad, karm och foder

X

 

 

Låsanordning, handtag och ringklocka

 

X

 

Namnskylt

X

 

 

Tätningslist

 

X

 

 

 

 

 

Golv, väggar och tak i bostaden

 

 

 

Parkett, matta och klinker

 

X

 

Ytskikt, tapeter, väv, målning eller
annan ytbeläggning såsom väggmatta eller keramiska plattor med bakomliggande tätskikt. i våtrum

 

X

 

 

 

 

 

Fönster och fönsterdörrar

 

 

 

Invändig målning samt mellan bågarna

 

X

 

Yttre målning

X

 

 

Fönsterglas

 

X

Medlemmarna är ansvariga för skador på fönsterglas som uppkommer både inifrån och utifrån.

 

Spanjolett inkl. handtag

 

X

 

Beslag

 

X

 

Fönsterbänk, persienner och markiser

 

X

 

Vädringsfilter och tätningslister

 

X

 

 

 

 

 

VVS-artiklar

 

 

 

Badkar och tvättställ

 

X

 

Duschdraperistång/duschvägg

 

X

 

Blandare, duschanordning, vattenlås, bottenventiler och packningar

 

X

 

Porslin och sits på WC-stol

 

X

 

Vattenanslutning till WC-stol

X

 

 

Diskbänk inkl. blandare

 

X

 

Kall- och varmvattenledningar inkl. armatur

(X)

X

Inne i bostaden ansvarar medlemmen.  Föreningen ansvarar för alla dolda ledningar.

Avloppsledningar med golvbrunn och sil inkl. avloppsrensning

(X)

X

Inne i bostaden ansvarar medlemmen.

Tvättmaskin och torkutrustning

 

X

 

Vattenradiatorer med ventiler och
termostat

X

(X)

Medlemmen ansvarar för målning av radiatorer.

Ventilationsdon

X

 

 

Ventilationsfilter i lägenheten

 

X

Medlemmen ansvarar för byte och rengöring av filter.

 

 

 

 

Köksutrustning

 

 

 

Vitvaror

 

X

 

Kökssnickerier

 

X

 

Spiskåpa/spisfläkt

 

X

 

Förråd och garage

 

 

 

Beträffande golv, väggar, tak och inredning i förråd och garage gäller samma regler som för bostaden

Förråd tillhörande bostaden

 

X

Garage tillhörande bostaden

(X)

X

Avskiljande nätvägg i förråd

X

 

 

 

 

 

Elartiklar

 

 

 

Elcentralen och ledningar fram till denna

X

 

 

Övriga ledningar

 

X

 

Strömbrytare, vägguttag och all fast belysning

 

X

 

 

 

 

 

Övrigt

 

 

 

Inredningssnickerier såsom trösklar, socklar, foder och lister

 

X

 

Badrumsskåp, hatthylla, torkställning och gardinstänger

 

X

 

Innerdörrar

 

X

 

Invändiga trappor i bostaden och i förekommande fall invändig stege till vindsutrymme

 

X

 

Beslag

 

X