!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering & Källsortering

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall. Kärlen är placerade i diskbänksskåpet. Våta sopor slängs i de markförlagda behållare som finns i anslutning till entréerna Salagatan 16, 24 och 28.

Glas, papper, metall, plast och batterier slängs i de behållare som finns i återvinningsrummen Salagatan 18, 24 samt i återvinningshuset Salagatan 34.

På prov har vi hyrt tre sopkärl som finns i soprummet, Salagatan 34. Dessa kärl är till för mindre grovsopor.

Sortera dina sopor
Är du osäker på hur du ska sortera något av ditt avfall? Då kan du söka information i sopsorteringsguiden, en sammanställning från Stockholms stad om hur du sorterar olika sopor. Hämta hem guiden via länk längst ned på sidan.

Återvinningsrummen
Det är vi som brukar återvinningsrummen som är ansvariga för den ordning som råder. Det är INTE tillåtet att lämna tex möbler, kläder, sängar eller färgburkar då föreningen inte har några grovsoprum. Vad du kan lämna här är tydligt angivet på respektive kärl. Grovavfall ombesörjer varje enskild person och närmsta återvinningscentral är Lövsta Återvinningscentral (se adress nedan).

Tips 
För dig som inte själv kan åka till en återvinningscentral, Myrorna och Läkarmissionen hämtar funktionellt bohag i bra skick utan kostnad. Även företaget Veteranpoolen kan privatpersoner anlita till billig peng. Se kontaktuppgifter nedan.


Myrorna
Givarservice 
Tel: 020-140 00 44
Öppettider
Mån-tor: 8-17
Fre: 8-14
E-post: givarservice@myrorna.se 
www.myrorna.se

Läkarmissionen
Gåvor
Tel: 08-620 02 60
Öppettider
Mån, tis, fre: 9-15
Ons, tor: 9-18
Lör: 11-14
www.lakarmissionen.se

Veteranpoolen
För beställning av tjänst
Tel: 08-651 20 95
Öppettider
Mån-tor: 9-16
Fre: 9-15
www.veteranpoolen.se

--------------------------------------------------------------------------

Återvinningscentral Lövsta                                               

Lövstavägen 501
165 72 Hässelby
Tel: 08-508 46 540                      

Öppettider:
Mån-tor: 10-20
Fre-sön: 9-16

 

Se vägbeskrivning här

Dokument

Sopguiden_8uppl_mjukplastinfo.pdf 2009-09-23

Uppdaterad 2010-06-08