!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Våra parkeringsplatser
P-plats i carport eller utomhus kan hyras av föreningen. P-platserna är enbart till för personbilar.

Alla kostnader för parkeringsplatserna, samt drift och underhålla av ytorna, tas ut av förhyraren utav p-platsen genom parkeringsavgiften.

Boendeparkering
Föreningen disponerar 91 stycken platser varav 34 i carport. I dagsläget finns det inga p-platser för uthyrning. En kö är upprättad.

Ansökan om p-plats
Är du intresserad av att hyra en p-plats, ta kontakt med vår förvaltare Storholmen. Tel 0771-786 746

Ansökan om parkeringsplats görs via blankett, som du hämtar via länken nedan. Ansökan skickas till Storholmen.

Adress: Storholmen, Pastellvägen 6, 121 36 Johanneshov

info@storholmen.se

Uppsägning av p-plats

När du ska flytta eller om du vill byta din p-plats, ta kontakt med Storholmen. Du har 3 månaders uppsägningstid på din p-plats.

Uppsägning av parkeringsplats görs via blankett, som du hämtar via länken nedan. Uppsägningen skickas till Storholmen.

Besöksparkering

Våra gäster hänvisar vi till att parkera längs med Salagatan, vid p-platser på Salagatan 2 alternativt att parkera på gästparkeringen vid tennishallen.

Viktigt att parkera rätt

Parkering är endast tillåten i avsedda p-rutor. Var vänlig och respektera att det är förbjudet att parkera längs med infarten till carport-längan. Det leder till begränsad framkomlighet. Vid akut larm kan det innebära att uttryckningsfordon inte kommer fram. Tack!

 

Priser

P-plats 350 kr

P-plats med el 500 kr

Carport 550 kr

Carport med el 700 kr

 

 

Dokument

Uppsägning om parkeringsplats.pdf 2019-02-18
Ansökan om parkeringsplats.pdf 2019-02-18