!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historia

Brf Solrosen

Hela Spånga med kvarteret Gunnebo, Spånga Centrum och Bromsten, är ett stadsutvecklingsområde som genomgår en större förvandling. Planområdet är över en kilometer långt, omfattar 2,4 ha mark och begränsas i norr av Bromstensvägen och i söder av Avetsagatan och Kronofogdevägen.

 

Solhem var en del av detta omvandlingsprojekt som från början innehöll fyra etapper. Bostadsrättsföreningen Solrosen blev ytterligare en utbyggnad. Med 133 lägenheter, blev Solrosen den femte etappen som byggdes.

November 2007  

November 2007

Programmet för området startades 1995 och är ett samarbete mellan JM och Stockholms kommun genom Exploateringskontoret. Idén föddes redan 1993 att på gammal industrimark bygga bostäder integrerat med befintlig verksamhet för att på så vis få en mer levande stadsdel. Den femte etappen har utvecklats tillsammans med arkitektskontoret Equator.

 

Brf Solrosen består av fyra putsade hus med fem till åtta våningar samt ett gårdshus med tvättstuga, styrelserum och övernattningsrum. Ett begränsat antal p-platser i form av carport alternativt öppen markparkering finns inom fastigheten. Bostadshusen präglas av arkitektorisk enkelhet där funktionalismens omsorg om mått och form varit tongivande. Miljötänkande genomsyrar bostäderna och stor omsorg har lagts ner på vegetation och grönska.

 

Det tog drygt 2 år att färdigställa området. Den första inflyttningen skedde hösten 2007.