!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar

Föreningen registrerades 2006-03-14. Den nuvarande ekonomiska planen registrerades den 2007-01-26 och våra nuvarande stadgar registrerades 2006-03-14 hos Bolagsverket. Våra nya stadgar finns just nu hos Bolagsverket för registrering. 

Vad betyder stadgar?
Enligt bostadsrättslagen, BRL, måste alla bostadsrättsföreningar ha stadgar. Föreningens stadgar är ett styrdokument innehållande de förordningar som vi medlemmar måste förhålla oss till och efterfölja. I stadgarna relgeras frågor om styrelsens åligganden, hur medlemmen kan utöva sitt inflytande, rättigheter och skyldigheter för bostadsrättsinnehavaren, årsstämman, avgifter och annat.

 

 

Dokument

Stadgar 2016.pdf 2016-05-12
Stadgar_ 2017.pdf 2018-06-21