!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

Styrelsen för Brf Solrosen 1 når du antingen via mail, info@brfsolrosen1.se , eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda utanför styrelserummet. Du kan även lägga ett brev i föreningens postfack i port 16.

Stefan Åsander Ordförande (Kontakt med förvaltaren)
Madeleine Denker Vice ordförande (Info mail)
Jonas Mångs Ledamot (Ekonomi)
Marie Näslund Ledamot (Sekreterare)
Peter Persson Ledamot
Hans-Olov Hallin Suppleant
Kai Reerslev Suppleant(Fastighetsfrågor/Övernattingsrum/Flaggning)
Tor Burman Suppleant
   

  

Styrelsens arbetsförfarande

En gång i månaden  sammanträder styrelsen. Vid styrelsmötet fattas beslut i aktuella frågor rörande föreningens verksamhet. De beslut som fattas protokollförs och arkiveras.  

 

Styrelsemöten - till för alla medlemmar?

Styrelsen representerar alla medlemmar i föreningen. Förtorendet innebär att styrelsen verkar för medlemmarnas intressen och ansvarar för att organisera föreningen. Styrelsemötet är det viktigaste verktyget för beslutsfattande. Ibland behandlas frågor av känslig karaktär som rör den enskilde medlemmen. Styrelsemötena är därför inte öppna för alla medlemmar, annat än om det har överenskommits i förväg. Givetvis har alla styrelseledamöter tystnadsplikt! 

 

Idéer och synpunkter

Har du frågor, idéer eller synpunkter som du vill att styrelsen ska diskutera? Eller vill du ansöka om andrahandsuthyrning, inglasning av balkong eller lämna en motion till årsstämman? Du är varmt välkommen att lämna in dina spörmål antingen via mail, info@brfsolrosen1.se , eller genom att lägga ett brev i föreningens brevlåda vid styrelserummet eller i port 16. 

 

Valberedningen 2018/ 2019

Är du inresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta vår valberedning:

 

 

 

 

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Uppdaterad 2018-06-18 av Styrelsen