!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsredovisning

Årsredovisningen sammfattar det senaste årets verksamhet. Den består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

 

De olika delarna
Förvaltningsberättelse - här lämnas bland annat upplysningar som påverkar bedömningen av bostadsrättsföreningens ekonomi som inte lämnats i balans- och resultaträkningen, för föreningen viktiga händelser som inträffat under räkenskapsåret, om det varit radikala förändringar i antalet medlemmar.

Balansräkning - tillgångar, skulder och egna kapital på balansdagen.

Resultaträkning - intäkter och kostnader under räkenskapsåret, visar hur årets resultat har räknats fram.

 

Spara alltid årsredovisningen
Årsredovisningen är en värdehandling. Om du planerar att sälja din lägenhet eller skriva om dina lån, är årsberättelsen av stort intresse för mäklare och banker.

 

Ordlista till årsberättelsen 
T&T Förvaltning har tagit fram en ordlista som förklarar de fackuttryck som nämns i årsberättelsen. Du kan läsa den här.

 

Här kan du hämta Brf Solrosen 1s senaste årsberättelser.

 

Dokument

Brf Solrosen 2007.pdf 2009-11-16
Brf Solrosen 2008.pdf 2009-09-02
Brf Solrosen 2009.pdf 2010-03-31
Brf Solrosen 2010.pdf 2011-04-09
Brf Solrosen 2011.pdf 2015-09-07
Brf Solrosen 2012.pdf 2015-09-07
Brf Solrosen 2013.pdf 2015-09-07
Brf Solrosen 2014.pdf 2015-09-07
Brf Solrosen 2015.pdf 2016-05-03
Brf Solrosen 2016.PDF 2018-03-01
Brf Solrosen 2017.pdf 2018-05-23

Uppdaterad 2018-06-18