!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Månadsavgift

Årsgift
Årsavgiften ska täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, till exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring. I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter bostädernas insatser.

Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott från och med dagen vid tillträdet. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

Frågor kring årsavgiften, avier och betalningar?

Kontakta vår ekonomiska förvaltare, Storholmen Förvaltning AB.

 

Storholmen Förvaltning AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Telefon: 0771-786 746
E-post: info@storholmen.se
www.storholmen.se