!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Försäkringar

Vilken försäkring behöver jag?
Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring rekommenderar vi dig att göra det. Du behöver dock inte ta med bostadsrättstillägg. Föreningen fullvärdesförsäkrad hos Nordeuropa Försäkrings AB. I denna försäkring ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller för samtliga bostadsrättshavare. Har du detta tillägg idag kan du ta bort det.

Observera att det är endast bostadsrättstillägget som ska tas bort!

Vad innebär hemförsäkring?
Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning. I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig mot föreningen. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

Eftersom din lägenhet är utrustad med säkerhetsdörr ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag. Detta kan innebära lägre premie på din hemförsäkring.

Vid höga lösöresvärden finns krav från försäkringsbolagen på bland annat fönsterlås och fönstergaller. Beloppsgränserna för höga och extra höga lösöresvärden varierar, dels mellan försäkringsbolagen och dels inom landet.

Vad innebär bostadsrättstillägg?
Eftersom bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och vanligtvis inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg.

Vad täcker tilläggsförsäkringen?
Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på:  

- egendom för vilken bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen och/eller föreningens stadgar är underhållsskyldiga för
- fast egendom som tillhör bostadsrättshavaren.

För samtliga bostadsrättshavare ingår bostadsrättstillägg via föreningens fastighetsförsäkring, läs informationen högst upp.

Vad innebär fastighetsförsäkring?
Fastighetsförsäkringen täcker skador på fastigheten såsom skador förorsakade av utströmmande ledningsvatten eller brand. Fastighetsförsäkringen täcker också skador på vår egen egendom.

Tänk på!
Förvara inte stöldbegärlig egendom i lägenhetsförrådet. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra efter vad som gäller för just din försäkring.