!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Balkong

Balkongen har för många ett stort trivselvärde. Speciellt under sommarhalvåret. Det finns några saker som vi vill att du tänker på när det gäller nyttjandet av din balkong.

  

Balkongen är ditt ansvar
Det är du som har ansvar för att balkongen ser fräsch ut. När det gäller underhåll av balkongens ytskikt kan du läsa om det här.

 

Balkongen är inte ett extra rum
Balkongen är ett komplement till din lägenhet, inred därför din balkong med sunt förnuft. Utemöbler, dynor, filtar, ljus och matta eller trall förgyller balkongen men det kräver också att du är medveten om att balkongen inte uppfyller samma standard för isolering och inomhusklimat som den övriga lägenheten.

 

Inglasning av balkong
För att göra det lite extra trevligt är det många som vill glasa in balkongen. Det finns vissa förbehåll för som du måste beakta innan du gör det. Du kan läsa om dem i dokumenten nedan.  

Innan montering påbörjas måste du ansöka skriftligt om inglasning av balkong hos styrelsen. Din ansökan behandlas inom en månad från ankomstdatumet. Du hämtar ansökningsblankett här nedan. Uteplatser i markplan kan inte glasas in.

 

Varför måste jag ansöka om inglasning av balkong? 
Vi måste säkerställa att montering av inglasning sker enligt utlåtande från leverantören av balkongräcken. Eftersom balkongräckesstommen normalt inte är dimensionerad för tillkommande laster så är det av yttersta vikt, för allas säkerhet, att inglasning sker enligt leverantörens rekommendationer. Viktigt att notera är att leverantörens garantiåtagande upphör om dessa inte efterföljs. Likaså åligger det dig som glasar in balkongen att hålla försäkring mot skador.

 

Tips och råd för dig som har inglasad balkong
Tips och råd för hur du kan utnyttja din inglasade balkong på bästa sätt:
 

  • En inglasad balkong är snarare ett vindskydd och inte en utbyggnad av lägenheten. Den kan aldrig bli helt dragfri eller vattentät.
  • Balkongen ventileras i första hand via springorna i glasrutorna och de spår som rutorna löper i. Fukt och kondens bildas ibland på fönstren. Ofta orsakas detta av att ventilationsöppningarna har täppts till.
  • Stoppade möbler är inte den idealiska inredningen på din inglasade balkong. Risken för fuktskador är stor.
  • Du kan med fördel lägga trätrall på govlet. Den tål fukt och regnstänk och ger ett ombonat intryck.

 

Markis
Kontakta styrelsen för information.

 Blomlådor 
Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så.

 

Armatur
Om du vill ha armatur krävs det att en auktoriserad elmontär utför installationen. Egen åverkan på ytterväggen utanför balkong och uteplats är förbjuden, det kan orsaka stora skador på fastigheten. 
Är du intresserad av den lampa som JM monterade? Kontakta styrelsen för produktnamn och inköpsställe.

 

Borra i balkongtaket
Det går fint att borra upp en krok för att hänga exempelvis en ljuslykta i balkongtaket.

 

Skaka mattor 
Visst är det härligt att skaka ur sina mattor emellanåt, men gör inte det på balkongen. Damm och smust flyger in i grannens lägenhet och ner på grannens uteplats på nedre botten. Ta ut mattorna på gården och skaka ur dem.

 

 

Dokument

Typsektion_vid_inglasning_av_balkong.pdf 2010-03-29
Utlåtande_från_Weland_Aluminium_AB_(leverantör_av_balkongräcken).pdf 2010-03-29
Ansökan_om_inglasning_av_balkong.pdf 2010-03-29