!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hyra ut i andra hand

Får jag upplåta min bostad i andra hand?
Om du vill upplåta (hyra ut) din lägenhet i andra hand krävs samtycke från styrelsen. Detta gäller all form av uthyrning, kort -och långtidsuthyrning. Samtycke ges om godtagbara skäl föreligger. Ett godtagbart skäl är om du ska studera eller bo på annan ort. Även provboende på annat håll är godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. 

Ansökan krävs och skall skickas till vår förvaltare Storholmen.

Styelsen har tagit ett beslut på att godkänna upplåtelse i andra hand, vi beviljar 6 månader i taget, förutsatt att det finns giltiga skäl för andrahandsuthyrning.

Så ansöker du
Du ansöker om uthyrning i andra hand skriftligen. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning finner du nedan. Din ansökan skickar du till vår förvaltare Storholmen. 

Styrelsen behandlar din ansökan på nästkommande styrelsemöte, därefter får du ett beslut.

Om du får nej, vad gäller då?
Lämnar styrelsen inte sitt samtycke kan du ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden. Beslutet blir slutligt avgörande.

Lägenheten är ditt ansvar
Du som bostadshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst sköter sig. Ett tips är att du som medlem fortsätter att betala årsavgiften till föreningen och låta andrahandshyresgästen betala till ditt konto.

Om årsavgiften blir eftersatt eller om lägenheten försummas är det du som bostadsrättshavare som har försummat ditt ansvar. Föreningen har rätt av avhjälpa brist på bostadsrättshavarens bekostnad (se 12a § i BRL).

Andrahandskontrakt - mellan uthyrare och hyresgäst
Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Nedan finner du blankett för överenskommelse om avstående för besittningsskydd - bostad.

Har du frågor om att hyra ut i andra hand?
Är det något du undrar över eller funderar på i samband med din ansökan om att hyra ut i andra hand? Kontakta oss i styrelsen på info@brfsolrosen1.se eller lägg ett brev i styrelsens brevlåda utanför styrelserummet eller i föreningens postfack i port 16.

Dokument

Avstaende_fran_besittningsskydd-Bostad.pdf 2009-02-25
Ansökan_om_uthyrning_i_andra_hand.pdf 2009-02-25