!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstuga

En gemensam tvättstuga finns i gårdshuset, mitt på gården. Du kommer in i tvättstugan med din hushållsnyckel.

 

Utrustning
I tvättstugan finns det sammantaget fyra tvättmaskiner, en grovtvättmaskin, två tumlare, tre torkskåp, en mangel samt fyra tvättkorgar. När du ska boka en tvättid har du att välja på Tvätt 1 (två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp), Tvätt 2 (två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp) eller Grovtvätt (en grovtvättmaskin och ett torkskåp). Mangeln kan ej bokas, den står till förfogande under din tvättid.

 

Tvättpass 
Tvätttiderna är indelade i fem pass per dag (mellan kl 07 till 22), alla dagar i veckan. Varje tvättid är tre timmar plus 30 minuter torktid in på nästa tid.

 

Boka tvättid
Till varje lägenhet hör en bokningscylinder, märkt med lägenhetsnummer. Tvättid bokas genom att placera din bokningscylinder på önskad tid på bokningstavlan som finns i anslutning till tvättstugan.

 • Bokad tvättid som ej påbörjats inom 30 minuter förfaller. Då kan annan gå in och bruka tvättiden.
 • Respektera bokad tvättid.
 • Du har möjlighet att utnyttja 30 minuter torktid in på nästa tid.
 • Om du bokat tvättstugan men inte ska utnyttja tiden, tag bort din bokningscylinder från bokningstavlan.
 • Efter nyttjad tvättid, parkera din bokningscylinder.

  

För allas trivsel, städa efter dig
När du har brukat tvättstugan är det av vikt att du städar efter dig. I detta ingår att: 

 • Torka av maskinerna  
 • Tömma luddfiltren i torktumlaren och i frånluftsröret
 • Borsta ur torkskåpet
 • Sopa golvet
 • Våttorka golvet (vid behov)
 • Mangelns duk ska rullas ut så den kan torka
 • Stäng fönstren

 

Överhettad torktumlare
Det vanligaste felet på en torktumlare är överhettning, vilket beror på att man kör tumlaren utan att först ta bort luddet som täpper till luftcirkulationen. Se till att rengöra filtrena efter varje användning så förlänger du livstiden för torktumlaren. Du får också en förkortad torktid och resultatet blir bättre.

 

Fel på anläggningen
Om fel på anläggning eller fastighet upptäcks ska detta anmälas direkt till Storholmens felanmälan på telefonnummer 0771-786 746 eller via storholmen.se/felanmalan. En notering bör också sättas upp i tvättstugan med uppgift om när felanmälan har lämnats in samt vad felet är.