!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar och post

Till bostaden ingår tre bostadsnycklar, två postboxnycklar, två hushållsnycklar samt en bokningsnyckel till föreningens gemensamma tvättstuga.

 

Nycklar                         Används till

Bostadsnyckel                 Entréport, cykelrum

Hushållsnyckel                 Bostadsförråd, tvättstuga (entré), 
                                      barnvagnsrum, sopnedkast,
                                      återvinningsrum

Bokningsnyckel                Tvättstugans bokningstavla

 

Extra nycklar
Behöver du beställa extra bostadsnycklar kontaktar du själv Spånga Lås (www.spangalas.se). Ta med dig en kopia på lägenhetskontraktet samt legitimation. Behöver du beställa extra hushållsnycklar kontaktar du nyckelansvarige i föreningen. Du behöver ett intyg som du tar med dig till Spånga Lås.

 

Posthantering
Posten levereras till din postbox i husets entré.

 

Tidningshållare
Morgontidningen levereras till en tidningshållare utanför din dörr. Är du bortrest bör du avbeställa tidningen eller be din granne ta hand om den.

 

Kodlås
Trapphusentréerna är försedda med kodlås som är i funktion mellan klockan 06.00 till 21.00 (helger 08.00 till 21.00). Övriga tider kan du öppna porten med din bostadsnyckel. Givetvis kan bostadsnyckeln användas också under dagarna.