!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma 2018

Kallelse till stämman kommer att delas ut senast två veckor innan stämman hålls, men redan nu är du välkommen att lämna in motioner. Du finner en motionsblankett samt information om vad du bör tänka på när du skriver en motion längst ned på sidan. Senast den 9 april ska förslaget ha inkommit till styrelsen. Du lägger din motion i medlemsbrevlådan som finns utanför styrelserummet i tvättstugan.


Valberedningen informerar
Valberedningen arbetar nu med att hitta nya engagerade föreningsmedlemmar till styrelsen inför kommande verksamhetsår. Vill du anmäla ditt intresse eller har frågor om vad styrelsearbetet innebär är du välkommen att kontakta valberedningen. Du hittar valberedningens kontaktuppgifter här.

Vad innebär föreningsstämma?
Vill du läsa mer om vad en föreningsstämma är, vilka regler som gäller, hur beslut fattas och protokoll från tidigare stämmor gör du det genom att klicka här.