!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyinflyttad

Hej och varmt välkommen till Brf Solrosen 1! Vi hoppas att du/ni kommer att trivas bra i er nya lägenhet och i vårt bostadsområde.

Vad ska jag tänka på?
Som nyinflyttad har du säkert en hel del frågor rörande föreningen. Vi har sammanställt en del information som kan vara till nytta för dig. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kanske hitta det här på vår webbplats eller i våra stadgar. Du kan läsa våra stagdar här.

Kontakt
Det går givetvis bra att kontakta någon i styrelsen om du har frågor. Du når oss på info@brfsolrosen1.se.


______________________________________________________


Vid inflyttning

Bopärmen Med lägenheten följer en bostadspärm som innehåller en hel del praktisk information såväl om lägenheten som om föreningen. Om denna inte finns i lägenheten, kontakta den förra lägenhetsinnehavaren. Mycket av informationen som finns i bostadspärmen finns också på vår webbplats.

Hemförsäkring Var noga med att teckna en bra hemförsäkring för ditt nya boende. Du behöver dock inte komplettera din försäkring med ett bostadsrättstillägg eftersom det ingår ett kollektivt bostadsrättstillägg för föreningens samtliga medlemmar i föreningens fastighetsförsäkring.

Nycklar Till lägenheten ingår tre (3) olika slags nycklar – bostadsnycklar (cylinderlås och polislås), hushållsnyckel och nyckel till bokningscylindern till tvättstugan. Nycklar erhåller du av den förre lägenhetsinnehavaren.
Förteckning över antalet uttagna nycklar till respektive lägenhet förs av Spånga Lås AB. Stäm gärna av med dem att antalet nycklar som du erhåller stämmer överens med antalet uttagna nycklar.
Behöver du beställa extra bostadsnycklar kontaktar du själv Spånga Lås. Ta med dig en kopia på kontraktet samt legitimation. Behöver du beställa extra hushållsnycklar kontaktar du nyckelansvarige i föreningen. Du behöver ett intyg som du tar med dig till Spånga Lås. Du bekostar själv inköp av extra bostadsnycklar.

P-plats En p-plats är inte knuten till lägenheten utan hyrs separat. Är du intresserad av en p-plats, anmäl ditt intresse till Storholmen Förvaltning AB. Du ställs i vår interna kö och så snart det finns en p-plats ledig upprättas ett kontrakt mellan dig och föreningen. P-platsen gäller för alla motorfordon utom moped.

Tv, telefoni och IT Bostadsrättsföreningen har tecknat avtal med Telia för TV, telefoni och IT.Grundutbudet för digital-tv (15 kanaler), bredbandsuppkoppling upp till 10 Mbit/s och abonnemang för telefoni ingår i din månadsavgift. För att aktivera ditt abonnemang, kontakta Telias kundtjänst på telefon 020-755 766.

Webbplats Föreningens webbplats heter www.brfsolrosen1.se. Här hittar du information om föreningen, pågående projekt och senaste nytt från styrelsen. Likaså kan du interagera med dina grannar, läsa om försäkringar och vem som sköter vad i lägenheten. För att få full tillgång till all information så måste du logga in som medlem. Lösenord för medlem får du genom att e-posta styrelsen på info@brfsolrosen1.se.

Gemensamma utrymmen

Entré och porthus Trapphusentréerna är försedda med kodlås som är i funktion mellan klockan 06.00 till 21.00 (helger 08.00 till 21.00). Övriga tider kan du öppna porten med din bostadsnyckel.

Tvättstuga En gemensam tvättstuga finns i gårdshuset, mitt på gården. Tvättiderna är indelade i fem pass per dag (mellan kl 07 till 22) alla dagar i veckan. Tvättid bokar du genom att placera din bokningscylinder, märkt med ditt lägenhetsnummer, på önskad tid på bokningstavlan.  Du kommer in i tvättstugan med din hushållsnyckel.  

Cykelförråd I anslutning till varje trapphusentré finns ett cykelförråd, där du kan förvara din cykel. Du kommer in i cykelförrådet med din bostadsnyckel.

Barnvagnsrum I varje trapphus finns det ett barnvagnsrum, där du kan förvara din barnvagn. Du kommer in i barnvagnsrummet med din hushållsnyckel.

Bostadsförråd Till varje lägenhet hör ett eget förråd. Det ligger antingen i entréplan på ditt hus eller i närliggande trapphus. Du behöver själv införskaffa ett hänglås till ditt förråd. Du kommer in i bostadsförrådet med din hushållsnyckel.

Hushållssopor och återvinningsrum Våta sopor slänger du i de markförlagda behållare som finns i anslutning till entréerna Salagatan 16, 18 och 28.Papper, kartonger, plast, glas, metall och batterier slängs i de uppmärkta behållare som finns i återvinningsrummen. Det finns tre (3) stycken återvinningsrum, på husgaveln vid port 18 och port 24 samt i återvinningshuset på Salagatan 34. Observera att grovavfall ombesörjer varje enskild person.

FLYTT-SOPOR-RENOVERNGSAVFALL 

Flytt-sopor, renoveringsavfall får ej kastas i återvinningsrumen, detta ska fraktas till närmaste sopstation ex. Bromma.     

Övernattningsrum Föreningen förfogar över ett övernattningsrum som är beläget i gårdshuset. Rummet har fyra bäddplatser, garderob och radio samt tillgång till wc och dusch. Kostnaden är satt till 200 kronor per natt. Bokning av övernattningsrummet görs enkelt via vår webbplats, www.brfsolrosen1.se/bokatid.

Förvaltning

Teknisk förvaltning Föreningen har avtal med Storholmen Förvaltning AB beträffande den tekniska förvaltningen. Det är till Storholmen du vänder dig för att anmäla fel som måste åtgärdas. Kontaktuppgifter finner du i porten eller på vår webbplats. Är det fel på hissen, kontaktar du dock I.T.K.AB direkt.

Ekonomisk förvaltning Föreningen har avtal med Storholmen Förvaltning AB beträffande den ekonomiska förvaltningen. Det är till Storholmen du vänder dig om du har frågor gällande hyresavin, pantförskrivningar och lägenhetsöverlåtelser. Kontaktuppgifter finner du på hyresavin eller på vår webbplats. 

Om att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna samt andra gemensamma anläggningar (t.ex. tvättstuga, cykelrum) som ingår i föreningens område. Den månatliga avgiften fördelad på varje enskild bostadsrätt är direkt avhängig vilka kostnader och utgifter föreningen har för förvaltning av bostäderna och de gemensamma anläggningarna.

Värt att tänka på är att du som medlem kan påverka den månatliga avgiften genom att vara aktsam om våra gemensamma utrymmen och vår gemensamma utrustning. Ju lägre kostnader och utgifter föreningen har desto lägre månatlig avgift för varje enskild bostadsrätt.   

Trivselregler Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar för att alla ska trivas i sin boendemiljö. Genom trivselreglerna har vi utkristalliserat några riktlinjer som ger dig och mig en grund för ett tryggt och säkert boende. Du kan läsa dem i sin helhet på vår webbplats.     

Styrelsen Styrelsen representerar alla medlemmar i föreningen och har till uppgift att verka för medlemmarnas intressen och ansvara för att organisera föreningen. Val av styrelsemedlemmar sker på föreningsstämman, vilken hålls en gång varje år. Styrelsen består av sju (7) stycken medlemmar varav fem (5) stycken är ordinarie ledamöter. Vilka vi är, vilka uppgifter vi har och hur du kan komma i kontakt med oss finns anslaget i porten. Du kan också besöka vår webbplats.

 

Återigen, varmt välkommen till Brf Solrosen 1!

 

Vänligen

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Dokument

Brf Solrosen1 - sammanfattande information v180219.docx 2018-03-26
Välkomstbrev.doc 2010-03-07