!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Länkar

Länk

Beskrivning

Bofakta För dig som vill läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter när du bor i bostadsrätt, men också om styrelsens uppdrag.
Brf Solgläntan Vår grannförening på Bennebolsgatan.
Brf Solhem 1 Vår grannförening på Avestagatan-Salagatan.
Fastighetsägarna Brf Solrosen 1 är medlem i Fastighetsägarna som är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Läs mer om föreningens och dina förmåner här.
Hissreparatör Hämta kontaktuppgifter eller läs mer om hissar, rörposter och porttelefoner.
Polisen - kontakt För dig som behöver komma i kontakt med polisen, akut och icke-akut.
Storstockholms brandförsvar För dig som vill läsa mer om brandförsvarets uppdrag, beredskap och hämta kontaktuppgifter.
Telia Föreningens leverantör av digital-tv, bredbandstelefoni och IT. Läs mer om utbud, abonnemang och uppgradering av program här.
Tygg-Hansa Föreningens försäkringsbolag. Läs mer om Trygg-Hansa här.
Återvinning och avfallshantering SITA För dig som vill läsa mer om återvinning, sopsortering och hur vi kan verka för en bättre miljö.