!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Länkar

Länk

Beskrivning

Bofakta För dig som vill läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter när du bor i bostadsrätt, men också om styrelsens uppdrag.
Brf Solgläntan Vår grannförening på Bennebolsgatan.
Brf Solhem 1 Vår grannförening på Avestagatan-Salagatan.
Fastighetsägarna Brf Solrosen 1 är medlem i Fastighetsägarna som är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Läs mer om föreningens och dina förmåner här.
Föreningens förvaltare Hämta kontaktuppgifter, se ditt senaste hyressaldo eller gör en felanmälan direkt via webben.
Hissreparatör Hämta kontaktuppgifter eller läs mer om hissar, rörposter och porttelefoner.
Polisen - kontakt För dig som behöver komma i kontakt med polisen, akut och icke-akut.
Storstockholms brandförsvar För dig som vill läsa mer om brandförsvarets uppdrag, beredskap och hämta kontaktuppgifter.
Telia Föreningens leverantör av digital-tv, bredbandstelefoni och IT. Läs mer om utbud, abonnemang och uppgradering av program här.
Tygg-Hansa Föreningens försäkringsbolag. Läs mer om Trygg-Hansa här.
Återvinning och avfallshantering SITA För dig som vill läsa mer om återvinning, sopsortering och hur vi kan verka för en bättre miljö.